Ansvar for innhold
Innholdet på sidene våre er opprettet med største forsiktighet. Vi kan imidlertid ikke garantere innholdets nøyaktighet, fullstendighet eller aktualitet. I henhold til lovbestemmelser er vi videre ansvarlige for vårt eget innhold på disse websidene. Vær oppmerksom på at vi følgelig ikke er forpliktet til å overvåke overført eller lagret informasjon fra tredjeparter, eller undersøke omstendigheter som peker mot ulovlig aktivitet. Våre forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til gjeldende lover forblir upåvirket av dette i henhold til §§ 8 til 10 i Telemedia Act (TMG).

 

Ansvarlighet for lenker
Ansvaret for innholdet i eksterne lenker (til tredjeparts nettsider) ligger utelukkende hos operatørene av de koblede sidene. Ingen brudd var tydelig for oss på tidspunktet for sammenkobling. Skulle noen lovlig overtredelse bli kjent for oss, fjerner vi den aktuelle linken umiddelbart.

 

opphavsrett
Våre websider og innholdet deres er underlagt tysk lov om opphavsrett. Med mindre lovgivningen uttrykkelig tillater det (§ 44a ff. I lov om opphavsrett), krever enhver form for bruk, reproduksjon eller bearbeiding av gjenstander som er underlagt copyrightbeskyttelse på våre nettsider forutgående samtykke fra den respektive rettighetsinnehaveren. Individuelle reproduksjoner av et verk er kun tillatt for privat bruk, så de må ikke tjene verken direkte eller indirekte for inntjening. Uautorisert bruk av opphavsrettsbeskyttede verk er straffbart (§ 106 i lov om copyright).

 

Juridisk avsløring

I samsvar med avsnitt 5 TMG

Card Design Studio | NS
Gr. Burstah 45
20457 Hamburg
Tyskland - Europa
info@make.id
www.make.id

Momsidentifikasjonsnummer i henhold til seksjon 27 a i tysk MVA-lov:
DE292574471

Person ansvarlig for innhold i samsvar med 55 Abs. 2 RStV:
navn

Angivelse av kilde for bilder og grafikk:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com