Ansvar for innhold
Innholdet på våre sider er opprettet med største forsiktighet. Vi kan imidlertid ikke garantere innholdets nøyaktighet, fullstendighet eller aktualitet. I følge lovbestemmelser er vi dessuten ansvarlige for vårt eget innhold på disse nettsidene. Vær i denne sammenheng oppmerksom på at vi derfor ikke er forpliktet til å overvåke bare overført eller lagret informasjon fra tredjeparter, eller undersøke omstendigheter som peker på ulovlig aktivitet. Våre forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til gjeldende lover, forblir upåvirket av dette i henhold til §§ 8 til 10 i Telemedia Act (TMG).

Ansvarlighet for lenker
Ansvaret for innholdet i eksterne lenker (til tredjeparts nettsider) ligger utelukkende hos operatørene av de koblede sidene. Ingen brudd var tydelig for oss på tidspunktet for sammenkobling. Skulle noen lovlig overtredelse bli kjent for oss, fjerner vi den aktuelle linken umiddelbart.

opphavsrett
Våre nettsider og deres innhold er underlagt tysk lov om opphavsrett. Med mindre det er uttrykkelig tillatt i loven (§ 44a et seq. Av loven om opphavsrett), krever enhver form for bruk, reproduksjon eller behandling av verker som er underlagt opphavsrettsbeskyttelse på våre nettsider, forhåndsgodkjenning fra respektive rettighetshaver. Individuelle reproduksjoner av et arbeid er kun tillatt for privat bruk, så det må ikke tjene direkte eller indirekte for inntekt. Uautorisert utnyttelse av opphavsrettsbeskyttede verk er straffbart (§ 106 i opphavsretten).

Juridisk avsløring

I samsvar med avsnitt 5 TMG

Card Design Studio | NS
Gr. Burstah 45
20457 Hamburg
Tyskland - Europa
info@make.id
www.make.id

Momsidentifikasjonsnummer i henhold til seksjon 27 a i tysk MVA-lov:
DE292574471

Person ansvarlig for innhold i samsvar med 55 Abs. 2 RStV:
navn

Angivelse av kilde for bilder og grafikk:
www.istockphoto.com
www.shutterstock.com