Personvernregler (GDPR)

Vi vet hvor viktig bruken av dine personopplysninger er, og derfor tar du ditt privatliv veldig alvorlig. Ved å besøke vår www.make.id nettside, godtar du vår personvernpolicy.

general

Dine personlige opplysninger (f.eks. Hilsen, navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, bankdetaljer, kredittkortnummer) behandles kun av oss i samsvar med bestemmelsene i tysk lov om databeskyttelse. Følgende forskrifter informerer deg om arten, omfanget og hensikten med innsamling, behandling og bruk av personopplysninger. Denne personvernreglene gjelder bare for våre nettsteder. Hvis du videresendes til andre sider via linker på våre sider, informer du deg selv om den respektive håndtering av dataene dine.

I. Navn og adresse på den ansvarlige personen

Personen som er ansvarlig i henhold til grunnleggende databeskyttelsesforskriften og andre nasjonale databeskyttelseslover i medlemslandene, samt andre databeskyttelsesregler er:

Kortdesignstudio av Firma N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Hamburg

Tyskland

Tlf .: 040 22611462

E-post: info@make.id

Nettsted: www.make.id

II. Navn og adresse til databeskyttelsesansvarlig

Ansvarlig for databeskyttelse er også selskapet N. Shahsiah.

III. Generell informasjon om databehandling

1. Omfanget av behandling av personopplysninger

I prinsippet samler og bruker vi personopplysninger fra våre brukere i den utstrekning det er nødvendig for å levere en funksjonell nettside og våre innhold og tjenester. Samlingen og bruken av personopplysninger fra brukerne skjer regelmessig kun med samtykke fra brukeren. Et unntak gjelder saker der det ikke kan oppnås forhåndsgodkjenning av faktum, og behandling av dataene er lovlig.

2. Retslig grunnlag for behandling av personopplysninger

I den utstrekning vi mottar samtykke fra den registrerte for behandling av personopplysninger, Art. 6 para. 1 lit. en EU-databeskyttelsesforordning (GDPR) som hjemmel for behandling av personopplysninger.

Ved behandling av personopplysninger som er nødvendig for utførelsen av en kontrakt som den registrerte er part i, art. 6 para. 1 lit. b GDPR som hjemmel. Dette gjelder også for behandlinger som kreves for å utføre pre-kontraktlige tiltak.

Forutsatt at behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som er underlagt vårt firma, Art. 6 para. 1 lit. c GDPR som hjemmel.

I tilfelle at viktige interesser til den registrerte eller en annen fysisk person krever behandling av personopplysninger, Art. 6 para. 1 lit. d GDPR som hjemmel.

Hvis behandling er nødvendig for å beskytte selskapets eller tredjeparts legitime interesser, og hvis de registrerte interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke overhører den første interessen, Art. 6 para. 1 lit. f GDPR som hjemmel for behandling.

3. Data sletting og lagringsvarighet

Personopplysningene til den registrerte vil bli slettet eller blokkert så snart formålet med lagringen er slettet. I tillegg kan slik lagring skje hvis den europeiske eller nasjonale lovgiver fastsetter det i EUs forskrifter, lover eller andre forskrifter som regulatoren er underlagt. Blokkering eller sletting av data skjer også når en lagringsperiode forutsatt av de nevnte standarder utløper, med mindre det er behov for ytterligere lagring av dataene for inngåelse av kontrakt eller oppfyllelse av kontrakten.

IV. Tilvejebringelse av nettsiden og opprettelse av loggfiler

1. Beskrivelse og omfang av databehandling

Hver gang vår nettside er tilgjengelig, samler systemet vårt automatisk data og informasjon fra datasystemet til den anropende datamaskinen.

Følgende data er samlet her:

 • Informasjon om nettlesertype og versjon som brukes
 • Operativsystemet til brukeren
 • Internett-leverandøren av brukeren
 • IP-adressen til brukeren
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • Nettsteder hvorfra brukerens system kommer til nettsiden vår
 • Nettsteder som nås av brukerens system via vår nettside

Dataene lagres også i loggfilene til systemet vårt. En lagring av disse dataene sammen med andre personopplysninger fra brukeren finner ikke sted.

2. Retslig grunnlag for databehandling

Retsgrunnlaget for midlertidig lagring av data og loggfiler er Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Den midlertidige lagringen av IP-adressen av systemet er nødvendig for å tillate levering av nettstedet til brukerens datamaskin. For å gjøre dette må brukerens IP-adresse beholdes i løpet av økten.

Lagring i loggfiler er gjort for å sikre funksjonaliteten til nettstedet. I tillegg brukes dataene til å optimalisere nettstedet og sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer. En evaluering av dataene for markedsføringsformål finner ikke sted i denne sammenhengen.

For disse formål er vår legitime interesse i behandling av data i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

4. Varighet av lagring

Dataene vil bli slettet så snart det ikke lenger er nødvendig med det formål å samle inn. Når det gjelder å samle inn dataene for å levere nettstedet, er dette tilfellet når den respektive sesjonen er fullført.

Ved lagring av data i loggfiler, er dette tilfellet etter ikke mer enn syv dager. Ytterligere lagring er mulig. I dette tilfellet blir IP-adressene til brukerne slettet eller alienert, slik at en oppgave av den anropende klienten ikke lenger er mulig.

5. Opposisjon og fjerning mulighet

Samlingen av data for levering av nettsiden og lagring av dataene i loggfiler er viktig for driften av nettstedet. Det er derfor ingen motsetning fra brukerens side.

V. Bruk av informasjonskapsler

 1. a) Beskrivelse og omfang av databehandling

Vår nettside bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som er lagret i nettleseren eller nettleseren på brukerens datasystem. Når en bruker besøker et nettsted, kan en informasjonskapsel lagres på brukerens operativsystem. Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk streng som gjør at nettleseren kan identifiseres unikt når nettsiden gjenåpnes.

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig. Noen av elementene i vår nettside krever at den nettlesende nettleseren identifiseres selv etter en sideskift.

Følgende data lagres og overføres i informasjonskapslene:

(1) språkinnstillinger

(2) Varer i en handlekurv

(3) login informasjon

I tillegg bruker vi informasjonskapsler på vår nettside som tillater en analyse av brukernes nettleseradferd.

På denne måten kan følgende data overføres:

(1) Angitte søkeord

(2) hyppigheten av sidevisninger

(3) Bruk av Website Funksjoner

Dataene til brukerne som samles på denne måten, er pseudonymisert av tekniske forholdsregler. Derfor er det ikke lenger mulig å tilordne dataene til den anropende brukeren. Dataene lagres ikke sammen med andre personopplysninger fra brukerne.

Når du åpner nettstedet vårt, blir brukerne informert av en informasjonsbanner om bruk av informasjonskapsler for analyseformål og henvist til denne personvernpolitikken. I denne sammenhengen er det også en indikasjon på hvordan lagring av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene kan forhindres.

 1. b) Retslig grunnlag for databehandling

Retslig grunnlag for behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler er Artikkel 6 (1) tent. f GDPR.

 1. c) Formålet med databehandlingen

Formålet med å bruke teknisk nødvendig informasjonskapsler er å legge til rette for bruk av nettsteder for brukere. Noen funksjoner på nettstedet vårt kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. For disse er det nødvendig at nettleseren gjenkjennes selv etter en sideskift.

Vi krever informasjonskapsler for følgende applikasjoner:

(1) handlekurven

(2) vedtak av språkinnstillinger

(3) Husk nøkkelord

Brukerdataene som er samlet inn med teknisk nødvendig informasjonskapsler, vil ikke bli brukt til å opprette brukerprofiler.

Bruk av analysekakene er for å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt og dets innhold. Gjennom analysekakene lærer vi hvordan nettstedet brukes, og dermed kan vi kontinuerlig optimalisere tilbudet vårt, for eksempel søkeord, hyppighet på sidevisninger, bruk av nettsider.

For disse formål er vår legitime interesse i behandling av personopplysninger i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

 1. e) Varighet av lagrings-, innsigelses- og avhendingsalternativer

Informasjonskapsler lagres på brukerens datamaskin og overføres av denne på vår side. Derfor, som bruker, har du full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren din, kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Allerede lagrede cookies kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler er deaktivert på nettstedet vårt, kan det hende at det ikke er mulig å bruke alle funksjonene til nettstedet fullt ut.

Overføringen av Flash-cookies kan ikke forhindres av innstillingene til nettleseren, men ved å endre innstillingene til Flash Player.

2. Databeskyttelse i applikasjoner og i søknadsprosessen

Kontrolleren samler og behandler personopplysninger for søkere med det formål å behandle søknadsprosessen. Behandlingen kan også gjøres elektronisk. Dette gjelder særlig dersom en søker legger inn tilsvarende søknadsdokumenter til kontrolleren elektronisk, for eksempel via e-post eller via et nettskjema som er tilgjengelig på nettsiden. Hvis regissøren inngår en ansettelsesavtale med en søker, blir dataene som overføres lagret i henhold til arbeidsforholdet i samsvar med loven. Hvis ingen ansettelseskontrakt med kandidaten er inngått av kontrolleren, vil søknadsdokumentene for eksempel bli slettet automatisk to måneder etter varsel om avslaget, forutsatt at sletting ikke er i strid med andre legitime interesser til kontrollanten. Annen legitim interesse i denne forstand, for eksempel en bevisbyrde i en prosedyre i henhold til General Equal Treatment Act (AGG).

3. Personvernregler for bruk og bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

Kontrolleren har integrert på denne nettsiden komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er samling, innsamling og analyse av data om oppførselen til besøkende til nettsteder. Blant annet samler en webanalyseservice på hvilken nettside en berørt person har kommet til et nettsted (såkalte henvisningsberettigede), hvilke delsider av nettstedet ble åpnet, eller hvor ofte og hvor lengre opphold en underside ble vist. En webanalyse brukes hovedsakelig til å optimalisere en nettside- og kostnadsfordelingsanalyse av Internett-annonsering.

Operativselskapet til Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontrolleren bruker tillegget "_gat._anonymizeIp" for webanalyse via Google Analytics. Ved hjelp av dette tillegget vil IP-adressen til Internett-tilgangen til den registrerte bli forkortet og anonymisert av Google hvis tilgangen til nettstedet vårt er fra en EU-medlemsstat eller fra en annen stat som er part i avtalen om europeisk Økonomisk Område.

Der Zweck der Google-Analytics-Komponent ist die Analyser der auf unserer Internetseite til Besucherströ. Google nutzt dø gewonnen den Daten und Informationen unter anderem dazu, dø Nutzung unserer Internetseite auszuwert at, eh für uns Online-rapporter, welche dør Aktivitäten auf unseren Internetseite den aufzeig at zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite i Verbindung stehen karriere Dienstleistungen zu Erbring det.

Google Analytics bruker en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. Hvilke informasjonskapsler er, har allerede blitt forklart ovenfor. Ved å bruke denne informasjonskapselen kan Google analysere bruken av nettstedet vårt. Hver gang en av sidene på dette nettstedet er åpnet av kontrolleren og en Google Analytics-komponent er blitt integrert, startes nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den aktuelle personen automatisk av den respektive Google Analytics-komponenten. Send inn data til Google for online analyse formål. I løpet av denne tekniske prosessen mottar Google kunnskap om personlige data, som for eksempel den aktuelle personens IP-adresse, som blant annet brukes av Google,

Informasjonskapselen lagrer personlig identifiserbar informasjon, for eksempel tilgangstid, hvorfra tilgangen ble gjort, og hyppigheten av besøkene fra den registrerte. Hver gang du besøker nettstedet vårt, blir dine personlige opplysninger, inkludert IP-adressen til Internett-tilkoblingen, brukt av den registrerte, overført til Google i USA. Denne personlige informasjonen er lagret av Google i USA. Google kan overføre slike personopplysninger samlet inn gjennom den tekniske prosessen til tredjepart.

Den berørte personen kan til enhver tid forhindre innstilling av informasjonskapsler via vår nettside, som vist ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling av nettleseren som brukes og dermed motsette seg innstillingen av cookies. En slik innstilling av nettleseren som brukes, vil også hindre Google i å sette inn en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er angitt av Google Analytics, slettes når som helst via nettleseren eller andre programmer.

Videre har den registrerte muligheten til å motsette seg og forhindre innsamling av data generert av Google Analytics for bruk av dette nettstedet og behandling av disse dataene fra Google. For å gjøre dette må personen laste ned og installere en nettleser tillegg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne nettleser tillegget informerer Google Analytics via JavaScript om at ingen data og informasjon om nettstedet besøk kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettleser-tillegget vurderes av Google som en motsetning. Hvis informasjonsteknologisystemet til den registrerte er slettet, formatert eller installert på et senere tidspunkt, må den berørte personen installere nettleser tillegget for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettleser tillegget avinstalleres eller deaktiveres av den registrerte eller noen annen person innenfor sitt kontrollområde, er det mulig å installere eller aktivere nettleser tillegget på nytt. Ytterligere informasjon og gjeldende personvernregler for Google finner du på https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/en.html . Google Analytics forklares mer detaljert på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. som kan tilskrives deres maktdomene, avinstalleres eller deaktiveres, er det mulighet for å installere eller aktivere nettleser tillegget på nytt. Mer informasjon og Googles gjeldende personvernpolicy finner du på https://www.google.com/intl/no/policies/ privacy / og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares mer detaljert på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. som kan tilskrives deres maktdomene, avinstalleres eller deaktiveres, er det mulighet for å installere eller aktivere nettleser tillegget på nytt. Mer informasjon og Googles gjeldende personvernpolicy finner du på https://www.google.com/intl/no/policies/ privacy / og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares mer detaljert på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

4. Personvernregler for bruk og bruk av Facebook

Kontrolleren har integrerte komponenter av selskapet Facebook på denne nettsiden. Facebook er et sosialt nettverk.

Et sosialt nettverk er et Internett-basert sosialt møtested, et nettbasert fellesskap som vanligvis lar brukerne kommunisere med hverandre og samhandler i virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan tjene som en plattform for å utveksle synspunkter og erfaringer, eller tillate Internett samfunnet å gi personlig eller forretningsinformasjon. Facebook lar brukerne av sosiale nettverk å lage private profiler, laste opp bilder og sosialisere via vennsforespørsler.

Operasjonsselskapet til Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Personer med ansvar for behandling av personopplysninger, hvis en berørt person bor utenfor USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Canal Grande Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvert besøk på en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av kontrolleren, og som en Facebook-komponent (Facebook plug-in) har blitt integrert, nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den berørte personen automatisk av respektive Facebook Component forårsaker en representasjon av den tilhørende Facebook-komponenten i Facebook for å laste ned. En oversikt over alle Facebook-plugin-moduler finner du på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Som en del av denne tekniske prosessen mottar Facebook informasjon om hvilken spesifikk underside av nettstedet vi besøker av den berørte personen.

Hvis den registrerte er samtidig logget inn på Facebook, gjenkjenner Facebook ved hvert besøk på nettstedet vårt av den registrerte og gjennom hele varigheten av det respektive oppholdet på vår nettside, hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt besøker. Denne informasjonen er samlet inn via Facebook-komponenten og tilordnet av Facebook til den respektive Facebook-kontoen til den registrerte. Hvis den berørte personen aktiverer en av Facebook-knappene som er integrert på vår nettside, for eksempel "Like" -knappen, eller om personen berører en kommentar, tildeler Facebook denne informasjonen til den personlige Facebook-brukerkontoen til den berørte personen og sparer denne personlige data,

Facebook mottar alltid informasjon via Facebook-komponenten som den registrerte har besøkt vår nettside dersom den registrerte er logget inn på Facebook samtidig som de får tilgang til nettstedet vårt. Dette skjer uansett om personen klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Hvis en slik overføring av denne informasjonen til Facebook ikke er ønsket av den registrerte, kan det forhindre overføringen ved å logge ut av deres Facebook-konto før du ringer til vår nettside.

Datapolicyen publisert av Facebook, som er tilgjengelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger via Facebook. Det forklarer også hvilke alternativer Facebook tilbyr for å beskytte personvernet til den registrerte. I tillegg finnes ulike applikasjoner, som gjør det mulig å undertrykke dataoverføring til Facebook. Slike applikasjoner kan brukes av den registrerte for å undertrykke dataoverføring til Facebook.

5. Sosiale pluginprogrammer fra Twitter

Vi bruker såkalte "sosiale plugin-moduler" fra twitter.com, som drives av Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, med Twitter og re-tweet-funksjonene. Hvis du bruker re-tweet-funksjonene, blir nettstedene du besøker, annonsert til tredjeparter og koblet til din Twitter-konto. For detaljer om hvordan Twitter behandler dine data, dine rettigheter og hvordan du kan beskytte dine personlige opplysninger, se personvernpolitikken til Twitter: http://twitter.com/privacy

6. Facebook Remarketing / Retargeting

Våre sider inkluderer remarketing-koder fra Facebook sosiale nettverk, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Når du besøker våre sider, gjør remarketing-kodene en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren. Facebook mottar informasjonen du har besøkt vår side med din IP-adresse. Som et resultat kan Facebook tildele besøket til våre sider til din brukerkonto. Vi kan bruke denne informasjonen til visning av Facebook-annonser. Vi påpeker at vi som leverandør av sidene ikke er oppmerksomme på innholdet i dataene som sendes og deres bruk av Facebook. For mer informasjon, se Facebooks retningslinjer for personvern på https://www.facebook.com/about/privacy/ , Hvis du ikke vil samle inn data via egendefinert målgruppe, kan du deaktivere Facebook Pixel nederst på denne siden.

7. Konverteringsmåling med Facebook-aktivitetspixelen

Med ditt samtykke bruker vi "Visitors Action Pixel" fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") på vår nettside. Med hjelpen kan vi spore brukerens handlinger etter at de har sett eller klikket på en Facebook-annonse. Dette gjør at vi kan spore effektiviteten av Facebook-annonsering for statistiske og markedsundersøkelser. Dataene som samles på denne måten er anonyme for oss, det vil si at vi ikke ser personopplysningene til de enkelte brukere. Disse dataene lagres og behandles imidlertid av Facebook, som vi informerer om etter vår kunnskap. Facebook kan koble disse dataene med sin Facebook-konto og også for egne reklameformål, i henhold til Facebooks retningslinjer for dataanvendelse https://www.facebook.com/about/privacy/ . Du kan aktivere Facebook og dets tilknyttede selskaper til å vise annonser på og av Facebook. Det kan også lagres for disse formål, en informasjonskapsel på datamaskinen.

Dette samtykket kan bare deklareres av brukere eldre enn 16 år gamle. Hvis du er yngre, ber vi deg om å spørre dine foresatte om råd.

VI. Nyhetsbrev

1. Beskrivelse og omfang av databehandling

På vår hjemmeside kan du abonnere på et gratis nyhetsbrev. Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, sendes dataene fra inngangsmasken til oss, spesielt brukerens e-postadresse.

I tillegg samles følgende data ved registrering:

 • IP-adressen til den ringende datamaskinen
 • Dato og tidspunkt for registrering
 • Først og Etternavn

For behandling av data blir ditt samtykke oppnådd under registreringsprosessen, og det henvises til denne personvernpolitikken.

Hvis du kjøper varer eller tjenester på vår nettside og legger inn din e-postadresse her, kan dette senere brukes av oss til å sende nyhetsbrev. I så fall vil nyhetsbrevet bare sende direkte post for dine egne, tilsvarende varer eller tjenester.

I forbindelse med behandling av data for sending av nyhetsbrev, er det ikke offentliggjøring av dataene til tredjepart. Dataene vil kun bli brukt til å sende nyhetsbrevet.

2. Retslig grunnlag for databehandling

Retsgrunnlaget for behandling av data etter at brukeren har registrert for nyhetsbrevet er samtykke fra brukeren Art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

Retslig grunnlag for å sende nyhetsbrevet som følge av salg av varer eller tjenester er § 7 Abs. 3 UWG.

3. Formål med databehandlingen

Samlingen av brukerens e-postadresse tjener til å levere nyhetsbrevet.

Samlingen av andre personopplysninger i forbindelse med registreringsprosessen tjener til å forhindre misbruk av tjenestene eller e-postadressen som brukes.

4. Varighet av lagring

Dataene vil bli slettet så snart det ikke lenger er nødvendig med det formål å samle inn. Brukerens e-postadresse lagres derfor så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt.

De andre personopplysningene som samles inn under registreringsprosessen, vil normalt bli slettet etter en periode på syv dager.

5. Opposisjon og fjerning mulighet

Abonnement på nyhetsbrevet kan til enhver tid avsluttes av den berørte brukeren. For dette formålet er det en tilsvarende lenke i hvert nyhetsbrev.

Dette tillater også tilbakekalling av samtykket til lagring av personopplysninger som er samlet inn under registreringsprosessen.

VII. Registrering

1. Beskrivelse og omfang av databehandling

På vår nettside tilbyr vi brukerne muligheten til å registrere seg ved å gi personlig informasjon. Dataene blir lagt inn i en inngangsmaske og overført til oss og lagret. Overføring av data til tredjepart skjer ikke. Følgende data samles inn under registreringsprosessen:

Fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

På tidspunktet for registreringen lagres også følgende data:

 • IP-adressen til brukeren
 • Dato og tidspunkt for registrering

Som en del av registreringsprosessen er samtykke fra brukeren til å behandle disse dataene innhentet.

2. Retslig grunnlag for databehandling

Retslig grunnlag for behandling av data er i nærvær av samtykke fra brukeren Art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

'

Dersom registreringen tjener til å oppfylle en kontrakt hvor brukeren er parti eller gjennomføring av forkontraktsforanstaltninger, er et tilleggsgrunnlag for behandling av dataene Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

3. Formål med databehandlingen

For en registrering som ikke tjener til å inngå en kontrakt med brukeren:

Registrering av brukeren er nødvendig for levering av bestemt innhold og tjenester på vår nettside, for eksempel abonnement på nyhetsbrev, kundekonto og andre.

For en registrering som inngår en kontrakt med brukeren:

En registrering av brukeren er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med brukeren eller for å gjennomføre for kontraktsmessige tiltak, for eksempel registrering for medlemskap eller online kjøp av et produkt.

4. Varighet av lagring

Dataene vil bli slettet så snart det ikke lenger er nødvendig med det formål å samle inn.

For en registrering som ikke tjener til å inngå en kontrakt med brukeren:

Dette gjelder for dataene som samles inn under registreringsprosessen når registreringen på vår nettside blir kansellert eller endret.

For en registrering som inngår en kontrakt med brukeren:

Dette er tilfelle under registreringsprosessen for utførelse av en kontrakt eller for utførelse av forkontraktsforanstaltninger dersom dataene ikke lenger er nødvendige for kontraktens gjennomføring. Selv etter kontraktens inngåelse kan det være behov for å lagre personopplysninger i avtalepart for å overholde kontraktslige eller rettslige forpliktelser.

5. Opposisjon og fjerning mulighet

Som bruker har du muligheten til å kansellere registreringen når som helst. Du kan når som helst endre dataene som er lagret om deg, for eksempel til nyhetsbrevregistreringer og andre.

Hvis dataene kreves for å oppfylle en kontrakt eller for å gjennomføre for kontraktsmessige tiltak, er for tidlig sletning av data bare mulig, med mindre kontraktslige eller juridiske forpliktelser utelukker utelatelse.

VIII. Kontaktskjema og e-postkontakt

1. Beskrivelse og omfang av databehandling

På vår nettside finnes et kontaktskjema som kan brukes til elektronisk kontakt. Hvis en bruker akseptert dette alternativet, blir dataene som er oppgitt i inngangsmasken, overført til oss og lagret. Disse dataene er:

Emne, for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer og kommentarfelt.

På tidspunktet for sending av meldingen lagres også følgende data:

 • IP-adressen til brukeren
 • Dato og tidspunkt for registrering

For behandling av dataene i forbindelse med sendingsprosessen din samtykke er oppnådd og henvist til denne personvernerklæringen.

Alternativt er kontakt via den oppgitte e-postadressen mulig. I dette tilfellet lagres brukerens personlige data som sendes via e-post.

I denne sammenhengen overfører den ikke dataene til tredjeparter. Dataene brukes kun til behandling av samtalen.

2. Retslig grunnlag for databehandling

Retslig grunnlag for behandling av data er i nærvær av samtykke fra brukeren Art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

Retsgrunnlaget for behandlingen av dataene som sendes i løpet av å sende en e-post, er Artikkel 6 (1) tent. f GDPR. Hvis e-postkontakten har til hensikt å inngå en kontrakt, er tilleggsgrunnlag for behandlingen Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

3. Formål med databehandlingen

Behandlingen av personopplysningene fra inngangsmasken tjener oss til å behandle kontakten. Ved kontakt via e-post inkluderer dette også den nødvendige legitime interessen i behandlingen av dataene.

De andre personopplysningene som behandles under sendingsprosessen, tjener til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer.

4. Varighet av lagring

Dataene vil bli slettet så snart det ikke lenger er nødvendig med det formål å samle inn. For de personlige dataene fra innskrivingsskjemaet til kontaktskjemaet og de som sendes via e-post, er dette tilfelle når den respektive samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen avsluttes når det kan konkluderes med omstendighetene at de relevante fakta har blitt endelig avklart.

De ytterligere personopplysninger som samles inn under sendingsprosessen, vil bli slettet senest etter en periode på syv dager.

5. Opposisjon og fjerning mulighet

Brukeren har til enhver tid mulighet til å tilbakekalle samtykket til behandling av personopplysningene. Hvis brukeren kontakter oss via e-post, kan han til enhver tid motsette seg lagringen av hans personopplysninger. I et slikt tilfelle kan samtalen ikke fortsette. Motsigelsen må være skriftlig.

Alle personlige data som er lagret i løpet av kontakt, slettes i dette tilfellet.

IX. Rettigheter til den berørte personen

Hvis personopplysninger behandles av deg, er du den berørte personen i betydningen av GDPR, og du har følgende rettigheter til den ansvarlige personen:

1. Rett til informasjon

Du kan be personen ansvarlig for å bekrefte om personopplysninger om deg behandles av oss.

Hvis slik behandling er tilgjengelig, kan du be om informasjon fra den ansvarlige for følgende informasjon:

(1) Formålet med hvilke personopplysningene behandles

(2) kategoriene av personopplysninger som behandles

(3) Mottakerne eller kategoriene av mottakere til hvem personopplysningene knyttet til deg har blitt avslørt eller fortsatt blir avslørt

(4) den planlagte varigheten av lagringen av dine personopplysninger eller, hvis spesifikk informasjon ikke er tilgjengelig, kriterier for å bestemme varigheten av lagringen;

(5) eksistensen av en rett til rettelse eller sletting av personopplysninger om deg, en rett til begrensning av behandling av kontrolløren eller rett til å motsette seg slik behandling;

(6) eksistensen av en rett til appell til en tilsynsmyndighet

(7) all tilgjengelig informasjon om datakilden dersom personopplysningene ikke er hentet fra den registrerte

(8) eksistensen av automatisert beslutningsprosess, inkludert profilering i henhold til artikkel 22 (1) og (4) GDPR og, i hvert fall i disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, og omfanget og tilsiktet påvirkning av slik behandling på den registrerte.

Du har rett til å be om informasjon om hvorvidt din personlige informasjon gjelder et tredjeland eller en internasjonal organisasjon. I denne forbindelse kan du be om de nødvendige garantiene i samsvar med. Kunst. 46 GDPR i forbindelse med overføringen.

Denne rett til tilgang kan begrenses til den grad det sannsynligvis vil gjøre umulig eller alvorlig innvirkning på realiseringen av forsknings- eller statistiske formål, og begrensningen er nødvendig for utførelsen av forsknings- eller statistikkformål.

I henhold til Forbundsdatabeskyttelsesloven har du rett til gratis informasjon om lagrede data, samt rett til korrigering, blokkering eller sletting av disse dataene. For eksempel kan du stille spørsmål via følgende e-postadresse: Kundeservice

I samsvar med artikkel 14 (1) i ODR-forordningen, gir European Commission en online tvisteløsningsplattform (OS), som finnes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

2. Rett til utbedring

Du har rett til utbedring og / eller fullføring til kontrolleren, dersom personopplysningene du behandler er feil eller ufullstendige. Den ansvarlige personen må foreta korrigeringen uten forsinkelse.

Rettighetsretten kan begrenses til den grad det er sannsynlig å gjøre umulig eller alvorlig innvirkning på realisering av forskning eller statistiske formål, og begrensningen er nødvendig for å utføre forskning eller statistiske formål.

3. Rett til begrensning av behandling

Du kan be om begrensning av behandlingen av dine personlige data under følgende forhold:

(1) hvis du bestrider nøyaktigheten av dine personlige opplysninger i en periode som gjør at kontrolleren kan kontrollere nøyaktigheten av dine personlige opplysninger;

(2) behandlingen er ulovlig og du nekter sletting av personopplysningene og i stedet krever begrensning av bruken av personopplysningene;

(3) Kontrolleren trenger ikke lenger personopplysningene for bearbeiding, men du trenger det for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav. eller

(4) hvis du har protestert mot behandlingen i henhold til art. 21 (1) GDPR og det er ennå ikke sikkert om de legitime grunnene til den ansvarlige personen oppveier dine grunner.

Hvis behandlingen av personopplysninger om deg er begrenset, kan disse dataene kun brukes med ditt samtykke eller med det formål å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser Union eller en medlemsstat.

Hvis begrensningen på behandling er begrenset i samsvar med ovennevnte vilkår, vil den ansvarlige informere deg før begrensningen løftes.

Retten til begrensning av behandling kan begrenses i den utstrekning at det sannsynligvis vil gjøre umulig eller alvorlig innvirkning på realiseringen av forskningen eller statistiske formål, og begrensningen er nødvendig for utførelsen av forskningen eller statistiske formål.

4. Rett til avbestilling

a) Forpliktelse til å slette

Du kan kreve at kontrolleren sletter dine personlige opplysninger uten forsinkelse, og kontrolleren er pålagt å slette denne informasjonen umiddelbart hvis ett av følgende er sant:

(1) Personlige opplysninger om deg er ikke lenger nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet.

(2) Du tilbakekaller ditt samtykke, som behandlingen avhenger av. Kunst. 6 para. 1 lit. a eller art. 9 para. 2 lit. GDPR og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandling.

(3) I følge. Kunst. 21 para. 1 GDPR protesterer mot behandlingen og det er ingen tidligere begrunnede årsaker til behandlingen, eller du legger perle. Kunst. 21 para. 2 GDPR Opposisjon mot behandling.

(4) Dine personopplysninger er behandlet ulovlig.

(5) Sletting av personopplysninger som gjelder deg, må være pålagt å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til unionsretten eller loven i medlemsstatene som regulatoren er underlagt.

(6) Personopplysningene om deg ble samlet inn i forhold til informasjonssamfunnstjenester som tilbys i henhold til art. 8 (1) GDPR.

b) informasjon til tredjepart

Hvis den ansvarlige har gjort personopplysningene angående deg offentlig og er akseptert. Artikkel 17 (1) til GDPR, skal den treffe hensiktsmessige tiltak, herunder tekniske midler, for å informere registeransvarlige som behandler personopplysningene du har blitt identifisert som påvirket, tatt hensyn til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader Personer som ber om sletting av alle lenker til slike personopplysninger eller kopier eller kopier av slike personopplysninger.

c) unntak

Retten til å slette eksisterer ikke hvis behandlingen er nødvendig

(1) å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon;

(2) for å oppfylle en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til unions- eller medlemsstatsloven som kontrolleren er underlagt eller for utførelsen av en oppgave av offentlig interesse eller i utøvelsen av offentlig myndighet som overlater til kontrollanten, har vært

(3) av hensyn til offentlig interesse på folkesundhetsområdet i henhold til art. 9 (2) opplyst. h og jeg og kunst. 9 (3) GDPR;

(4) for arkivformål av offentlig interesse, vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til Artikkel 89 (1) GDPR, i den utstrekning at loven nevnt i bokstav a) sannsynligvis vil gjøre umulig eller alvorlig innvirkning på oppnåelsen av målene for behandlingen, eller

(5) å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

5. Rett til informasjon

Hvis du har rett til rettelse, sletning eller begrensning av behandling til kontrolleren, er han / hun forpliktet til å varsle alle mottakere til hvem dine personopplysninger har blitt avslørt for denne korreksjonen eller sletting av dataene eller begrensningen av behandling, med mindre: dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats.

Du har rett til den ansvarlige for å bli informert om disse mottakerne.

6. Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personlig identifiserbar informasjon du gir til kontrolleren i et strukturert, felles og maskinlesbart format. I tillegg har du rett til å overføre disse dataene til en annen person uten hindring av personen som er ansvarlig for å levere personopplysningene, forutsatt at

(1) behandlingen på samtykke Kunst. 6 para. 1 lit. en GDPR eller Art. 9 para. 2 lit. en GDPR eller på kontraktsavtale. Kunst. 6 para. 1 lit. b GDPR er basert og

(2) behandlingen foregår ved hjelp av automatiserte midler.

Ved utøvelse av denne rett har du også rett til å innhente at dine personopplysninger knyttet til deg overføres direkte fra en person til en annen, i den grad dette er teknisk mulig. Friheter og rettigheter til andre personer kan ikke påvirkes.

Retten til dataoverførbarhet gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er nødvendig for utførelsen av en oppgave i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er delegert til kontrolleren.

7. Rett til å protestere

Du har rett til enhver tid, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, mot behandling av dine personopplysninger, som i henhold til art. 6 para. 1 lit. e eller f GDPR tar en innsigelse; Dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

Kontrolleren vil ikke lenger behandle personopplysningene om deg, med mindre han kan vise overbevisende legitime grunner for behandling som overveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å håndheve, utøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis personopplysningene knyttet til deg behandles for direkte markedsføringsformål, har du rett til å til enhver tid motsette seg behandling av dine personopplysninger med henblikk på slik reklame; Dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkte post.

Hvis du protesterer mot behandling for direkte markedsføring, blir dine personlige data ikke lenger behandlet for disse formålene.

Uansett direktiv 2002 / 58 / EC har du mulighet til i forbindelse med bruken av informasjonssamfunnstjenester å utøve din rett til gjenstand ved hjelp av automatiserte prosedyrer som bruker tekniske spesifikasjoner.

Du har også rett til å behandle personopplysninger knyttet til deg for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål, av grunner som oppstår som følge av din spesielle situasjon. Kunst. 89 para. 1 GDPR skal motsiges.

Innsigelsesretten kan begrenses til den grad det sannsynligvis vil gjøre umulig eller alvorlig innvirkning på realiseringen av forsknings- eller statistiske formål, og at begrensningen er nødvendig for utførelsen av forsknings- eller statistiske formål.

8. Rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen om databeskyttelse

Du har rett til å tilbakekalle din dataskyddsdeklarasjon når som helst. Tilbakekallingen av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av samtykket til tilbakekallingen.

9. Automatisert avgjørelse i hvert enkelt tilfelle, inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling - inkludert profilering - som vil ha lovlig effekt eller tilsvarende påvirke deg på tilsvarende måte. Dette gjelder ikke hvis avgjørelsen

(1) er nødvendig for å konkludere eller utføre en kontrakt mellom deg og kontrolleren,

(2) er tillatt etter unions- eller medlemsstatslovgivning som regulatoren er underlagt, og hvor slik lovgivning inneholder passende tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter og legitime interesser, eller

(3) med ditt uttrykkelige samtykke.

Imidlertid må disse vedtakene ikke være basert på spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til Art. 9 (1) GDPR, med mindre Art. 9 (2) opplyst. a eller g og rimelige tiltak er tatt for å beskytte rettighetene og frihetene og dine legitime interesser.

Med hensyn til sakene nevnt i (1) og (3) skal den ansvarlige ta passende tiltak for å opprettholde rettighetene og frihetene og deres legitime interesser, herunder i det minste retten til å innhente en kontrollør av en person, å uttrykke sin egen stilling og hørt på utfordring av beslutningen.

10. Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Uten at det berører andre administrative eller rettslige forhold, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i hjemstaten, arbeidsstedet eller stedet for påstått overtredelse, dersom du mener at behandlingen av den personlige Dataene som gjelder deg er mot GDPR krenker.

Tilsynsmyndigheten som klagen er innlevert skal informere klageren om status og resultater av klagen, herunder muligheten for et rettsmiddel i henhold til artikkel 78 i GDPR.