Personvernregler (GDPR)

Vi vet hvor viktig bruken av dine personlige data er for deg, og tar derfor personvernet ditt veldig alvorlig. Ved å besøke nettstedet www.make.id godtar du vår personvernpolicy.

 

general

Personopplysningene dine (f.eks. Honnør, navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, bankdetaljer, kredittkortnummer) blir kun behandlet av oss i samsvar med bestemmelsene i tysk lov om personvern. Følgende forskrifter informerer deg om arten, omfanget og formålet med innsamling, behandling og bruk av personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder bare for våre nettsteder. Hvis du blir videresendt til andre sider via lenker på sidene våre, vennligst informer deg selv om den respektive håndteringen av dataene dine.

 

I.       Navn og adresse på den ansvarlige personen

Personen som er ansvarlig i henhold til grunnleggende databeskyttelsesforskriften og andre nasjonale databeskyttelseslover i medlemslandene, samt andre databeskyttelsesregler er:

 

Kortdesignstudio av Firma N. Shahsiah

Poelchaukamp 12

22301 Hamburg

Tyskland

Tlf .: 040 22611462

E-post: info@make.id

Nettsted: www.make.id

 

II.     Navn og adresse til databeskyttelsesansvarlig

Ansvarlig for databeskyttelse er også selskapet N. Shahsiah.

 

III.     Generell informasjon om databehandling

1.     Omfanget av behandling av personopplysninger

I prinsippet samler vi inn og bruker personopplysninger om brukerne våre bare i den grad det er nødvendig for å tilby et funksjonelt nettsted og vårt innhold og tjenester. Innsamling og bruk av personopplysninger til brukerne våre skjer regelmessig bare med brukerens samtykke. Et unntak gjelder tilfeller der forutgående samtykke ikke kan oppnås av faktiske årsaker, og behandlingen av opplysningene er lovlig.

 

2.     Retslig grunnlag for behandling av personopplysninger

I den grad vi innhenter samtykke fra den registrerte for behandling av personopplysninger, art. 6 stk. 1 lit. en EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) som det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger.

I behandlingen av personopplysninger som er nødvendige for gjennomføring av en kontrakt den registrerte er part i, Art. 6 stk. 1 lit. b GDPR som juridisk grunnlag. Dette gjelder også prosessoperasjoner som kreves for å utføre handlinger før kontrakt.

I den grad behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som er underlagt vårt selskap, art. 6 para. 1 lit. c GDPR som juridisk grunnlag.

I tilfelle vitale interesser til den registrerte eller en annen fysisk person krever behandling av personopplysninger, art. 6 stk. 1 lit. d GDPR som juridisk grunnlag.

Hvis behandling er nødvendig for å ivareta selskapets eller en tredjeparts legitime interesser, og hvis den registreredes interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke har forrang for den første interessen, art. 6 para. 1 lit. f GDPR som juridisk grunnlag for behandling.

 

3.     Data sletting og lagringsvarighet

Personopplysningene til den registrerte vil bli slettet eller blokkert så snart formålet med lagringen er slettet. I tillegg kan slik lagring finne sted hvis det er foreskrevet av den europeiske eller nasjonale lovgiveren i EUs forskrifter, lover eller andre forskrifter som kontrolleren er underlagt. Blokkering eller sletting av data skjer også når en lagringsperiode som er foreskrevet av de nevnte standardene, utløper, med mindre det er behov for ytterligere lagring av dataene for å inngå en kontrakt eller oppfylle kontrakten.

 

IV.   Tilvejebringelse av nettsiden og opprettelse av loggfiler

 

1.     Beskrivelse og omfang av databehandling

Hver gang vår nettside er tilgjengelig, samler systemet vårt automatisk data og informasjon fra datasystemet til den anropende datamaskinen.

Følgende data er samlet her:

 

 • Informasjon om nettlesertype og versjon som brukes
 • Operativsystemet til brukeren
 • Internett-leverandøren av brukeren
 • IP-adressen til brukeren
 • Dato og klokkeslett for tilgang
 • Nettsteder hvorfra brukerens system kommer til nettsiden vår
 • Nettsteder som nås av brukerens system via vår nettside

 

Dataene lagres også i loggfilene til systemet vårt. Lagring av disse dataene sammen med andre personlige data om brukeren finner ikke sted.

 

2.     Retslig grunnlag for databehandling

Det juridiske grunnlaget for midlertidig lagring av data og loggfiler er art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

 

3.     Formål med databehandlingen

Midlertidig lagring av IP-adressen av systemet er nødvendig for å tillate levering av nettstedet til brukerens datamaskin. For å gjøre dette må brukerens IP-adresse oppbevares så lenge økten varer.

 

 

Lagring i loggfiler gjøres for å sikre funksjonaliteten til nettstedet. I tillegg brukes dataene til å optimalisere nettstedet og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer. En evaluering av dataene for markedsføringsformål finner ikke sted i denne sammenheng.

 

For disse formål er vår legitime interesse i behandlingen av data i henhold til art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

 

4.     Varighet av lagring

Dataene blir slettet så snart det ikke lenger er nødvendig for formålet med innsamlingen. Når det gjelder å samle inn data for å levere nettstedet, er dette tilfelle når den respektive økten er fullført.

 

Når du lagrer dataene i loggfiler, er dette tilfellet etter ikke mer enn sju dager. En ekstra lagring er mulig. I dette tilfellet blir IP-adressene til brukerne slettet eller fremmedgjort, slik at det ikke lenger er mulig å tildele den anropende klienten.

 

5.     Opposisjon og fjerning mulighet

Innsamling av data for levering av nettstedet og lagring av data i loggfiler er viktig for driften av nettstedet. Det er følgelig ingen motsetning fra brukerens side.

 

V.     Bruk av informasjonskapsler

 

 1. a) Beskrivelse og omfang av databehandling

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres i nettleseren eller nettleseren på brukerens datasystem. Når en bruker besøker et nettsted, kan det lagres en informasjonskapsel i brukerens operativsystem. Denne informasjonskapselen inneholder en karakteristisk streng som gjør at nettleseren kan identifiseres unikt når nettstedet åpnes på nytt.

 

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig. Noen elementer på nettstedet vårt krever at nettleseren identifiseres selv etter en sidepause.

Følgende data lagres og overføres i informasjonskapslene:

 

(1)   språkinnstillinger

(2)   Varer i en handlekurv

(3)   login informasjon

I tillegg bruker vi informasjonskapsler på vår nettside som tillater en analyse av brukernes nettleseradferd.

På denne måten kan følgende data overføres:

(1)   Angitte søkeord

(2)   hyppigheten av sidevisninger

(3)   Bruk av Website Funksjoner

 

Dataene til brukerne som er samlet inn på denne måten er pseudonymisert av tekniske forholdsregler. Derfor er en tildeling av dataene til den anropende brukeren ikke lenger mulig. Dataene blir ikke lagret sammen med andre personlige data fra brukerne.

Når de besøker nettstedet vårt, blir brukerne informert av et informasjonsbanner om bruk av informasjonskapsler for analyseformål og henvist til denne personvernpolicyen. I denne sammenhengen er det også en indikasjon på hvordan lagring av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene kan forhindres.

 

 1. b) Retslig grunnlag for databehandling

Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler er artikkel 6 nr. 1 lit. f GDPR.

 

 1. c) Formålet med databehandlingen

Hensikten med å bruke teknisk nødvendige informasjonskapsler er å lette bruken av nettsteder for brukere. Noen funksjoner på nettstedet vårt kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. For disse er det nødvendig at nettleseren blir gjenkjent selv etter en sidepause.

Vi krever informasjonskapsler for følgende applikasjoner:

(1)   handlekurven

(2)   vedtak av språkinnstillinger

(3)   Husk nøkkelord

Brukerdataene som er samlet inn med teknisk nødvendig informasjonskapsler, vil ikke bli brukt til å opprette brukerprofiler.

Bruken av analysekakene er for å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt og innholdet. Gjennom analysekakene lærer vi hvordan nettstedet brukes og dermed kontinuerlig kan optimalisere tilbudet vårt, for eksempel søkeord, hyppighet av sidevisninger, bruk av nettstedsfunksjoner.

For disse formål er vår legitime interesse i behandlingen av personopplysninger i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f GDPR.

 

 1. e) Varighet av lagrings-, innsigelses- og avhendingsalternativer

Informasjonskapsler lagres på datamaskinen til brukeren og overføres av dette på vår side. Derfor har du som bruker full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å endre innstillingene i nettleseren din, kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Allerede lagrede informasjonskapsler kan slettes når som helst. Dette kan også gjøres automatisk. Hvis informasjonskapsler er deaktivert for nettstedet vårt, kan det hende det ikke er mulig å bruke alle funksjonene på nettstedet til fulle.

Overføringen av Flash-cookies kan ikke forhindres av innstillingene til nettleseren, men ved å endre innstillingene til Flash Player.

 

2. Databeskyttelse i applikasjoner og i søknadsprosessen

Den behandlingsansvarlige samler inn og behandler personopplysningene til søkere med det formål å behandle søknadsprosessen. Behandlingen kan også gjøres elektronisk. Dette er spesielt tilfelle hvis en søker sender tilsvarende søknadsdokumenter til den behandlingsansvarlige på elektronisk måte, for eksempel via e-post eller via et webskjema som er tilgjengelig på nettstedet. Hvis den behandlingsansvarlige inngår en ansettelseskontrakt med en søker, vil de overførte dataene bli lagret for ansettelsesforholdet i samsvar med loven. Hvis ingen ansettelseskontrakt med kandidaten blir inngått av den behandlingsansvarlige, vil for eksempel søknadsdokumentene automatisk bli slettet to måneder etter melding om avslagsvedtaket, forutsatt at sletting ikke er i strid med andre legitime interesser fra den behandlingsansvarlige. Andre legitime interesser i denne forstand, for eksempel bevisbyrde i en prosedyre under General Equal Treatment Act (AGG).

 

 

3. Personvernregler for bruk og bruk av Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon)

Kontrolleren har på dette nettstedet integrert komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er innsamling, innsamling og analyse av data om atferden til besøkende på nettsteder. Blant annet samler en webanalysetjeneste inn data på hvilket nettsted en berørt person har kommet til et nettsted (såkalte henvisere), hvilke undersider av nettstedet som ble besøkt eller hvor ofte og for hvilken oppholdstid en underside ble sett på. En nettanalyse brukes hovedsakelig for å optimalisere et nettsted og kostnads-nytte-analyse av internettannonsering.

 

Operativselskapet til Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Kontrolleren bruker tillegget "_gat._anonymizeIp" for webanalyse via Google Analytics. Ved hjelp av dette tillegget vil IP-adressen til den registreredes internettilgang bli forkortet og anonymisert av Google hvis tilgangen til nettstedet vårt kommer fra en EU-medlemsstat eller fra en annen stat som er part i avtalen om det europeiske Økonomisk område.

 

Der Zweck der Google-Analytics-Komponent ist die Analyser der auf unserer Internetseite til Besucherströ. Google nutzt dø gewonnen den Daten und Informationen unter anderem dazu, dø Nutzung unserer Internetseite auszuwert at, eh für uns Online-rapporter, welche dør Aktivitäten auf unseren Internetseite den aufzeig at zusammenzustell, und um weitere mit der Nutzung unserer Internetseite i Verbindung stehen karriere Dienstleistungen zu Erbring det.

 

Google Analytics bruker en informasjonskapsel på den aktuelle personens informasjonsteknologisystem. Hva informasjonskapsler er, har allerede blitt forklart ovenfor. Ved å bruke denne informasjonskapselen kan Google analysere bruken av nettstedet vårt. Hver gang en av sidene på dette nettstedet er tilgjengelig av kontrolleren og en Google Analytics-komponent er integrert, blir nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den aktuelle personen automatisk startet av den respektive Google Analytics-komponenten. For å sende data til Google for online analyseformål. I løpet av denne tekniske prosessen mottar Google kunnskap om personlige data, for eksempel IP-adressen til den aktuelle personen, som blant annet brukes av Google,

 

Informasjonskapselen lagrer personlig identifiserbar informasjon, for eksempel tilgangstid, stedet der tilgangen ble gjort, og hyppigheten av besøkende til den registrerte. Hver gang du besøker nettstedet vårt, overføres din personlige informasjon, inkludert IP-adressen til Internett-tilkoblingen som brukes av den registrerte, til Google i USA. Denne personlige informasjonen lagres av Google i USA. Google kan overføre slike personopplysninger som er samlet inn gjennom den tekniske prosessen til tredjeparter.

 

Den berørte personen kan når som helst forhindre innstilling av informasjonskapsler via nettstedet vårt, som vist ovenfor, ved hjelp av en tilsvarende innstilling av den brukte nettleseren og dermed motsette innstillingen av informasjonskapsler permanent. En slik innstilling av den brukte nettleseren vil også forhindre Google i å sette en informasjonskapsel på informasjonsteknologisystemet til den aktuelle personen. I tillegg kan en informasjonskapsel som allerede er angitt av Google Analytics, når som helst slettes via nettleseren eller andre programmer.

 

Videre har den registrerte muligheten til å motsette seg og forhindre innsamling av data generert av Google Analytics for bruk av dette nettstedet og behandling av disse dataene fra Google. For å gjøre dette må personen laste ned og installere et nettlesertillegg på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dette nettlesertillegget informerer Google Analytics via JavaScript om at ingen data og informasjon om nettstedsbesøk kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av nettlesertillegget betraktes av Google som en motsetning. Hvis den registreredes informasjonsteknologisystem slettes, formateres eller installeres på et senere tidspunkt, må den berørte personen installere nettlesertillegget på nytt for å deaktivere Google Analytics. Hvis nettlesertillegget avinstalleres eller deaktiveres av den registrerte eller andre som er innenfor kontrollområdet, er det mulig å installere på nytt eller aktivere nettlesertillegget på nytt. Mer informasjon og gjeldende personvernregler fra Google finner du på https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/en.html . Google Analytics forklares nærmere på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. som kan tilskrives deres strømdomene, avinstalleres eller deaktiveres, er det muligheten for å installere eller aktivere nettlesertillegget på nytt. Mer informasjon og Googles gjeldende personvernregler finner du på https://www.google.com/intl/en / policies / privacy / og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares nærmere på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/. som kan tilskrives deres strømdomene, avinstalleres eller deaktiveres, er det muligheten for å installere eller aktivere nettlesertillegget på nytt. Mer informasjon og Googles gjeldende personvernregler finner du på https://www.google.com/intl/en / policies / privacy / og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares nærmere på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

 

4. Personvernregler for bruk og bruk av Facebook

Kontrolleren har integrerte komponenter i selskapet Facebook på dette nettstedet. Facebook er et sosialt nettverk.

 

Et sosialt nettverk er et internettbasert sosialt møtested, et nettbasert fellesskap som vanligvis lar brukerne kommunisere med hverandre og samhandle i virtuelt rom. Et sosialt nettverk kan fungere som en plattform for utveksling av synspunkter og erfaringer, eller lar internettmiljøet gi personlig eller forretningsinformasjon. Facebook tillater brukere av sosiale nettverk å lage private profiler, laste opp bilder og sosialisere via venneforespørsler.

 

Driftsselskapet til Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Personer som er ansvarlige for behandlingen av personopplysninger, hvis en berørt person bor utenfor USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hvert besøk på en av de enkelte sidene på dette nettstedet, som drives av kontrolleren og som en Facebook-komponent (Facebook-plugin) er integrert på, nettleseren på informasjonsteknologisystemet til den aktuelle personen automatisk av den respektive Facebook Component får en representasjon av den tilsvarende Facebook-komponenten til Facebook til å lastes ned. En oversikt over alle Facebook-plugin-moduler finner du på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Som en del av denne tekniske prosessen mottar Facebook informasjon om hvilken spesifikk underside av nettstedet vårt som den aktuelle personen besøker.

Hvis den registrerte samtidig er logget inn på Facebook, anerkjenner Facebook ved hvert besøk på nettstedet vårt av den registrerte og under hele varigheten av det respektive oppholdet på nettstedet vårt, hvilken spesifikk underside av nettstedet den registrerte besøker. Denne informasjonen samles gjennom Facebook-komponenten og tildeles av Facebook til den respektive Facebook-kontoen til den registrerte. Hvis vedkommende aktiverer en av Facebook-knappene som er integrert på nettstedet vårt, for eksempel "Like" -knappen, eller hvis vedkommende kommer med en kommentar, tildeler Facebook denne informasjonen til den personlige Facebook-brukerkontoen til vedkommende og lagrer denne personlige data,

 

Facebook mottar alltid informasjon via Facebook-komponenten om at den registrerte har besøkt nettstedet vårt hvis den registrerte er logget inn på Facebook samtidig med å få tilgang til nettstedet vårt; dette skjer uansett om personen klikker på Facebook-komponenten eller ikke. Hvis en slik overføring av denne informasjonen til Facebook ikke er ønsket av den registrerte, kan det forhindre overføringen ved å logge ut av Facebook-kontoen før du ringer til nettstedet vårt.

 

Datapolitikken publisert av Facebook, som er tilgjengelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, gir informasjon om innsamling, behandling og bruk av personopplysninger fra Facebook. Det forklarer også hvilke alternativer Facebook tilbyr for å beskytte den registreredes personvern. I tillegg er forskjellige applikasjoner tilgjengelig, som gjør det mulig å undertrykke dataoverføring til Facebook. Slike applikasjoner kan brukes av den registrerte for å undertrykke dataoverføring til Facebook.

 

 

5. Sosiale pluginprogrammer fra Twitter

Vi bruker såkalte "sosiale plug-ins" fra twitter.com, som drives av Twitter Inc. 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, med Twitter og funksjonene for re-tweet. Hvis du bruker funksjonene for re-tweet, vil nettstedene du besøker bli kunngjort til tredjeparter og koblet til Twitter-kontoen din. For mer informasjon om hvordan Twitter behandler dataene dine, dine rettigheter og hvordan du kan beskytte din personlige informasjon, se personvernreglene på Twitter: http://twitter.com/privacy

 

 

6. Facebook Remarketing / Retargeting

Sidene våre inkluderer remarketing-koder fra det sosiale sosiale nettverket på Facebook, 1601 South California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Når du besøker sidene våre, lager remarketing-taggene en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Facebook-serveren. Facebook mottar informasjonen om at du har besøkt nettstedet vårt med IP-adressen din. Som et resultat kan Facebook tildele besøket til sidene våre til brukerkontoen din. Vi kan bruke denne informasjonen til visning av Facebook-annonser. Vi påpeker at vi som leverandør av sidene ikke er kjent med innholdet i dataene som overføres og deres bruk av Facebook. For mer informasjon, se Facebooks personvernregler på  https://www.facebook.com/about/privacy/ , Hvis du ikke vil samle inn data via tilpasset målgruppe, kan du deaktivere Facebook Pixel nederst på denne siden.

 

7. Konverteringsmåling med Facebook-aktivitetspixelen

Med ditt samtykke bruker vi "besøkende handlingspiksel" fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") på nettstedet vårt. Med hjelpen kan vi spore brukernes handlinger etter at de har sett eller klikket på en Facebook-annonse. Dette lar oss spore effektiviteten av Facebook-reklame for statistiske formål og markedsundersøkelsesformål. Dataene som samles inn på denne måten er anonyme for oss, dvs. vi ser ikke personopplysningene til individuelle brukere. Imidlertid lagres og behandles disse dataene av Facebook, som vi informerer deg om i henhold til vår kunnskap. Facebook kan koble disse dataene til Facebook-kontoen og også for egne reklameformål, i henhold til Facebooks policy for databruk https://www.facebook.com/about/privacy/ . Du kan gjøre det mulig for Facebook og dets tilknyttede selskaper å vise annonser på og utenfor Facebook. Det kan også lagres for disse formålene, en informasjonskapsel på datamaskinen din.

Dette samtykke kan bare erklæres av brukere eldre enn 16 år. Hvis du er yngre, ber vi deg be rådene dine om foresatte.

 

VI.   Nyhetsbrev

 

1.     Beskrivelse og omfang av databehandling

 

På nettstedet vårt kan du abonnere på et gratis nyhetsbrev. Når du registrerer deg for nyhetsbrevet, sendes dataene fra inngangsmasken til oss, spesielt brukerens e-postadresse.

 

 

I tillegg samles følgende data ved registrering:

 

 • IP-adressen til den ringende datamaskinen
 • Dato og tidspunkt for registrering
 • Først og Etternavn

For behandling av data blir ditt samtykke oppnådd under registreringsprosessen, og det henvises til denne personvernpolitikken.

 

 

 

Hvis du kjøper varer eller tjenester på nettstedet vårt og legger inn e-postadressen din her, kan denne senere brukes av oss til å sende et nyhetsbrev. I et slikt tilfelle vil nyhetsbrevet bare sende direkte post for dine egne lignende varer eller tjenester.

 

I forbindelse med behandlingen av data for sending av nyhetsbrev, er det ikke utlevering av dataene til tredjeparter. Dataene vil bare brukes til å sende nyhetsbrevet.

 

 

 

2.     Retslig grunnlag for databehandling

 

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene etter at brukeren har registrert seg for nyhetsbrevet er samtykke fra brukeren Art. 6 stk. 1 lit. en GDPR.

 

 

Retslig grunnlag for å sende nyhetsbrevet som følge av salg av varer eller tjenester er § 7 Abs. 3 UWG.

 

3.     Formål med databehandlingen

Samlingen av brukerens e-postadresse tjener til å levere nyhetsbrevet.

 

 

Samlingen av andre personopplysninger i forbindelse med registreringsprosessen tjener til å forhindre misbruk av tjenestene eller e-postadressen som brukes.

 

4.     Varighet av lagring

Dataene blir slettet så snart det ikke lenger er nødvendig for formålet med innsamlingen. E-postadressen til brukeren lagres derfor så lenge abonnementet på nyhetsbrevet er aktivt.

 

 

De andre personopplysningene som samles inn under registreringsprosessen, vil normalt bli slettet etter en periode på syv dager.

 

5.     Opposisjon og fjerning mulighet

Abonnementet på nyhetsbrevet kan når som helst avsluttes av den aktuelle brukeren. For dette formålet er det en tilsvarende lenke i hvert nyhetsbrev.

 

Dette tillater også tilbakekalling av samtykket til lagring av personopplysninger som er samlet inn under registreringsprosessen.

 

 

VII.   Registrering

 

1.     Beskrivelse og omfang av databehandling

På nettstedet vårt tilbyr vi brukerne muligheten til å registrere seg ved å oppgi personlig informasjon. Dataene legges inn i en inngangsmaske og overføres til oss og lagres. En overføring av data til tredjeparter skjer ikke. Følgende data samles inn under registreringsprosessen:

 

Fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

 

På tidspunktet for registreringen lagres også følgende data:

 

 • IP-adressen til brukeren
 • Dato og tidspunkt for registrering

Som en del av registreringsprosessen er samtykke fra brukeren til å behandle disse dataene innhentet.

 

2.     Retslig grunnlag for databehandling

Juridisk grunnlag for behandlingen av dataene er i nærvær av samtykke fra brukeren Art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

'

Hvis registreringen tjener oppfyllelsen av en kontrakt som brukeren er part i, eller gjennomføringen av tiltak før kontrakten, er et ekstra rettslig grunnlag for behandlingen av dataene art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

 

3.     Formål med databehandlingen

For en registrering som ikke tjener til å inngå en kontrakt med brukeren:

 

Registrering av brukeren er nødvendig for levering av bestemt innhold og tjenester på vår nettside, for eksempel abonnement på nyhetsbrev, kundekonto og andre.

 

For en registrering som inngår en kontrakt med brukeren:

 

En registrering av brukeren er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med brukeren eller for å gjennomføre for kontraktsmessige tiltak, for eksempel registrering for medlemskap eller online kjøp av et produkt.

 

4.     Varighet av lagring

Dataene vil bli slettet så snart det ikke lenger er nødvendig med det formål å samle inn.

 

For en registrering som ikke tjener til å inngå en kontrakt med brukeren:

 

Dette gjelder for dataene som samles inn under registreringsprosessen når registreringen på vår nettside blir kansellert eller endret.

 

For en registrering som inngår en kontrakt med brukeren:

 

Dette er tilfelle under registreringsprosessen for gjennomføring av en kontrakt eller for utførelse av tiltak før kontrakten hvis dataene ikke lenger er nødvendige for gjennomføring av kontrakten. Selv etter kontraktsinngåelsen kan det være behov for å lagre personopplysninger om den kontraherende parten for å oppfylle kontraktlige eller juridiske forpliktelser.

 

5.     Opposisjon og fjerning mulighet

Som bruker har du muligheten til å kansellere registreringen når som helst. Du kan når som helst endre dataene som er lagret om deg, for eksempel for nyhetsbrevregistreringer og andre.

 

Hvis dataene kreves for å oppfylle en kontrakt eller for å gjennomføre for kontraktsmessige tiltak, er for tidlig sletning av data bare mulig, med mindre kontraktslige eller juridiske forpliktelser utelukker utelatelse.

 

 

VIII.   Kontaktskjema og e-postkontakt

 

1.         Beskrivelse og omfang av databehandling

På nettsiden vår er et kontaktskjema tilgjengelig, som kan brukes til elektronisk kontakt. Hvis en bruker godtok dette alternativet, vil dataene som er angitt i inngangsmasken bli overført til oss og lagret. Disse dataene er:

 

Emne, for- og etternavn, e-postadresse, telefonnummer og kommentarfelt.

 

På tidspunktet for sending av meldingen lagres også følgende data:

 

 • IP-adressen til brukeren
 • Dato og tidspunkt for registrering

For behandling av dataene i forbindelse med sendingsprosessen din samtykke er oppnådd og henvist til denne personvernerklæringen.

 

Alternativt er kontakt via den oppgitte e-postadressen mulig. I dette tilfellet lagres brukerens personlige data som overføres via e-post.

 

I denne sammenheng overfører den ikke dataene til tredjeparter. Dataene brukes utelukkende til behandling av samtalen.

 

2.     Retslig grunnlag for databehandling

Juridisk grunnlag for behandlingen av dataene er i nærvær av samtykke fra brukeren Art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

 

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dataene som overføres i løpet av sending av e-post er artikkel 6 nr. 1 lit. f GDPR. Hvis e-postkontakten tar sikte på å inngå en kontrakt, er ytterligere juridisk grunnlag for behandlingen Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

 

3.     Formål med databehandlingen

Behandlingen av personopplysningene fra inngangsmasken tjener oss bare til å behandle kontakten. I tilfelle kontakt via e-post inkluderer dette også den nødvendige legitime interesse for behandlingen av dataene.

De andre personopplysningene som behandles under sendingsprosessen, tjener til å forhindre misbruk av kontaktskjemaet og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologiske systemer.

 

4.     Varighet av lagring

Dataene blir slettet så snart det ikke lenger er nødvendig for formålet med innsamlingen. For personopplysningene fra inngangsskjemaet til kontaktskjemaet og de som sendes via e-post, er dette tilfelle når den respektive samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen avsluttes når det ut fra omstendighetene kan utledes at de relevante fakta er endelig avklart.

 

De ytterligere personopplysninger som samles inn under sendingsprosessen, vil bli slettet senest etter en periode på syv dager.

 

5.     Opposisjon og fjerning mulighet

Brukeren har når som helst muligheten til å tilbakekalle sitt samtykke til behandlingen av personopplysningene. Hvis brukeren kontakter oss via e-post, kan han når som helst motsette seg lagring av sine personlige data. I et slikt tilfelle kan ikke samtalen fortsette. Motsetningen må være skriftlig.

 

Alle personlige data som er lagret i løpet av kontakt, slettes i dette tilfellet.

 

 

IX.   Rettigheter til den berørte personen

 

Hvis personopplysninger behandles av deg, er du den berørte personen i betydningen av GDPR, og du har følgende rettigheter til den ansvarlige personen:

 

1.     Rett til informasjon

Du kan be personen ansvarlig for å bekrefte om personopplysninger om deg behandles av oss.

Hvis slik behandling er tilgjengelig, kan du be om informasjon fra den ansvarlige for følgende informasjon:

(1)       Formålet med hvilke personopplysningene behandles

(2)       kategoriene av personopplysninger som behandles

(3)       Mottakerne eller kategoriene av mottakere til hvem personopplysningene knyttet til deg har blitt avslørt eller fortsatt blir avslørt

(4)       den planlagte varigheten av lagringen av dine personopplysninger eller, hvis spesifikk informasjon ikke er tilgjengelig, kriterier for å bestemme varigheten av lagringen;

(5)       eksistensen av en rett til rettelse eller sletting av personopplysninger om deg, en rett til begrensning av behandling av kontrolløren eller rett til å motsette seg slik behandling;

(6)       eksistensen av en rett til appell til en tilsynsmyndighet

(7)       all tilgjengelig informasjon om datakilden dersom personopplysningene ikke er hentet fra den registrerte

(8)       eksistensen av automatisert beslutningsprosess, inkludert profilering i henhold til artikkel 22 (1) og (4) GDPR og, i hvert fall i disse tilfellene, meningsfull informasjon om logikken som er involvert, og omfanget og tilsiktet påvirkning av slik behandling på den registrerte.

Du har rett til å be om informasjon om din personlige informasjon er knyttet til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon. I denne forbindelse kan du be om passende garantier i samsvar med. Kunst. 46 GDPR i forbindelse med overføringen.

Denne rett til tilgang kan begrenses til den grad det sannsynligvis vil gjøre umulig eller alvorlig innvirkning på realiseringen av forsknings- eller statistiske formål, og begrensningen er nødvendig for utførelsen av forsknings- eller statistikkformål.

 

I henhold til Federal Data Protection Act har du rett til gratis informasjon om dine lagrede data, samt rett til korreksjon, blokkering eller sletting av disse dataene. For eksempel kan du stille spørsmål via følgende e-postadresse: Støtte

 

I samsvar med artikkel 14 nr. 1 i ODR-forordningen tilbyr EU-kommisjonen en online tvisteløsningsplattform (OS), som du finner på http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

2.     Rett til utbedring

Du har rett til rettelse og / eller komplettering til den behandlingsansvarlige hvis personopplysningene du behandler er uriktige eller ufullstendige. Den ansvarlige personen må foreta rettelsen uten forsinkelse.

Rettighetsretten kan begrenses til den grad det er sannsynlig å gjøre umulig eller alvorlig innvirkning på realisering av forskning eller statistiske formål, og begrensningen er nødvendig for å utføre forskning eller statistiske formål.

 

3.     Rett til begrensning av behandling

Du kan be om begrensning av behandlingen av dine personlige data under følgende forhold:

(1)       hvis du bestrider nøyaktigheten av dine personlige opplysninger i en periode som gjør at kontrolleren kan kontrollere nøyaktigheten av dine personlige opplysninger;

(2)       behandlingen er ulovlig og du nekter sletting av personopplysningene og i stedet krever begrensning av bruken av personopplysningene;

(3)       Kontrolleren trenger ikke lenger personopplysningene for bearbeiding, men du trenger det for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav. eller

(4)       hvis du har protestert mot behandlingen i henhold til art. 21 (1) GDPR og det er ennå ikke sikkert om de legitime grunnene til den ansvarlige personen oppveier dine grunner.

Hvis behandlingen av personopplysninger om deg er begrenset, kan disse dataene kun brukes med ditt samtykke eller med det formål å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav eller beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser Union eller en medlemsstat.

Hvis begrensningen på behandling er begrenset i samsvar med ovennevnte vilkår, vil den ansvarlige informere deg før begrensningen løftes.

Retten til begrensning av behandling kan begrenses i den utstrekning at det sannsynligvis vil gjøre umulig eller alvorlig innvirkning på realiseringen av forskningen eller statistiske formål, og begrensningen er nødvendig for utførelsen av forskningen eller statistiske formål.

 

4.     Rett til avbestilling

 

a)     Forpliktelse til å slette

Du kan kreve at kontrolleren sletter dine personlige opplysninger uten forsinkelse, og kontrolleren er pålagt å slette denne informasjonen umiddelbart hvis ett av følgende er sant:

(1)       Personlige opplysninger om deg er ikke lenger nødvendige for de formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet.

(2)       Du tilbakekaller ditt samtykke, som behandlingen ihht. Kunst. 6 stk. 1 lit. a eller Art. 9 stk. 2 lit. GDPR og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandling.

(3)       I følge. Kunst. 21 para. 1 GDPR innsigelse mot behandlingen, og det er ingen tidligere forsvarlige grunner til behandlingen, eller du legger perle. Kunst. 21 para. 2 GDPR Motstand mot behandling.

(4)       Dine personopplysninger er behandlet ulovlig.

(5)       Sletting av personopplysninger som gjelder deg, må være pålagt å oppfylle en juridisk forpliktelse i henhold til unionsretten eller loven i medlemsstatene som regulatoren er underlagt.

(6)                   Personopplysningene om deg ble samlet inn i forhold til informasjonssamfunnstjenester som tilbys i henhold til art. 8 (1) GDPR.

 

b)     informasjon til tredjepart

Hvis den ansvarlige har offentliggjort personopplysningene om deg og er iht. Artikkel 17 nr. 1 i GDPR skal den ta passende tiltak, inkludert tekniske midler, for å informere dataansvarlige som behandler personopplysningene om at du er identifisert som berørt, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og implementeringskostnader Personer som ber om sletting av alle lenker til slike personopplysninger eller kopier eller replikasjoner av slike personopplysninger.

 

c)     unntak

Retten til å slette eksisterer ikke hvis behandlingen er nødvendig

(1)       å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon;

(2)       for å oppfylle en juridisk forpliktelse som krever behandling i henhold til unions- eller medlemsstatsloven som kontrolleren er underlagt eller for utførelsen av en oppgave av offentlig interesse eller i utøvelsen av offentlig myndighet som overlater til kontrollanten, har vært

(3)       av hensyn til offentlig interesse innen folkehelse i henhold til art. 9 (2) tent. h og i og art. 9 (3) GDPR;

(4)       for arkivformål av offentlig interesse, vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller for statistiske formål iht. Artikkel 89 nr. 1 i GDPR, i den grad loven nevnt i bokstav a) sannsynligvis vil gjøre det umulig eller alvorlig påvirke oppnåelsen av målene for behandlingen, eller

(5)       å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.

 

5.     Rett til informasjon

Hvis du har rett til rettelse, sletning eller begrensning av behandling til kontrolleren, er han / hun forpliktet til å varsle alle mottakere til hvem dine personopplysninger har blitt avslørt for denne korreksjonen eller sletting av dataene eller begrensningen av behandling, med mindre: dette viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats.

Du har rett til den ansvarlige for å bli informert om disse mottakerne.

 

6.     Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personlig identifiserbar informasjon du gir kontrolleren i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. I tillegg har du rett til å overføre disse dataene til en annen person uten hindring av personen som er ansvarlig for å oppgi personopplysningene, forutsatt at

(1)       behandlingen på et samtykke iht. Kunst. 6 para. 1 lit. en GDPR eller art. 9 stk. 2 lit. en GDPR eller på en kontrakt iht. Kunst. 6 stk. 1 lit. b GDPR er basert og

(2)       behandlingen foregår ved hjelp av automatiserte midler.

Ved å utøve denne retten har du også rett til å innhente at dine personopplysninger knyttet til deg overføres direkte fra en person til en annen, i den grad dette er teknisk gjennomførbart. Andre personers friheter og rettigheter kan ikke påvirkes.

Retten til dataoverførbarhet gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er nødvendig for utførelsen av en oppgave i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig myndighet som er delegert til kontrolleren.

 

7.     Rett til å protestere

Du har når som helst rett til å behandle dine personopplysninger av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, som i henhold til art. 6 stk. 1 lit. e eller f GDPR tar innvendinger; dette gjelder også profilering basert på disse bestemmelsene.

Kontrolleren vil ikke lenger behandle personopplysningene om deg, med mindre han kan vise overbevisende legitime grunner for behandling som overveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for å håndheve, utøve eller forsvare juridiske krav.

Hvis personopplysningene knyttet til deg blir behandlet for direkte markedsføringsformål, har du rett til når som helst å motsette seg behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med slik reklame; dette gjelder også profilering i den grad det er knyttet til slik direkte post.

Hvis du protesterer mot behandling for direkte markedsføring, blir dine personlige data ikke lenger behandlet for disse formålene.

Uansett direktiv 2002 / 58 / EC har du mulighet til i forbindelse med bruken av informasjonssamfunnstjenester å utøve din rett til gjenstand ved hjelp av automatiserte prosedyrer som bruker tekniske spesifikasjoner.

Du har også rett til, av grunner som oppstår fra din spesielle situasjon, å behandle personopplysninger som er knyttet til deg for vitenskapelig eller historisk forskningsformål eller for statistiske formål. Kunst. 89 para. 1 GDPR skal motsies.

Innsigelsesretten kan begrenses til den grad det sannsynligvis vil gjøre umulig eller alvorlig innvirkning på realiseringen av forsknings- eller statistiske formål, og at begrensningen er nødvendig for utførelsen av forsknings- eller statistiske formål.

 

8.     Rett til å tilbakekalle samtykkeerklæringen om databeskyttelse

Du har rett til å trekke tilbake databeskyttelseserklæringen når som helst. Tilbakekallingen av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen som er utført på grunnlag av samtykke før tilbakekallingen.

 

9.     Automatisert avgjørelse i hvert enkelt tilfelle, inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli underlagt en avgjørelse utelukkende basert på automatisert behandling - inkludert profilering - som vil ha rettsvirkning eller på lignende måte påvirke deg. Dette gjelder ikke dersom avgjørelsen

 

(1)       er nødvendig for å konkludere eller utføre en kontrakt mellom deg og kontrolleren,

(2)       er tillatt etter unions- eller medlemsstatslovgivning som regulatoren er underlagt, og hvor slik lovgivning inneholder passende tiltak for å beskytte dine rettigheter og friheter og legitime interesser, eller

(3)       med ditt uttrykkelige samtykke.

Imidlertid må disse beslutningene ikke være basert på spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til art. 9 (1) GDPR, med mindre Art. 9 (2) tent. a eller g og rimelige tiltak er tatt for å beskytte rettighetene og frihetene og dine legitime interesser.

 

Med hensyn til sakene nevnt i (1) og (3) skal den ansvarlige ta passende tiltak for å opprettholde rettighetene og frihetene og deres legitime interesser, herunder i det minste retten til å innhente en kontrollør av en person, å uttrykke sin egen stilling og hørt på utfordring av beslutningen.

 

10.   Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Uten at det berører andre administrative eller rettslige forhold, har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i hjemstaten, arbeidsstedet eller stedet for påstått overtredelse, dersom du mener at behandlingen av den personlige Dataene som gjelder deg er mot GDPR krenker.

 

Tilsynsmyndigheten som klagen er innlevert skal informere klageren om status og resultater av klagen, herunder muligheten for et rettsmiddel i henhold til artikkel 78 i GDPR.